Tennessee: Ngăn chặn Quỹ hưu trí đầu tư vào tiền điện tử – Tiếp tục hợp pháp hoá Blockchain

250 Total Views
[Sassy_Social_Share count="1" total_shares="ON"]

 

Tennessee: Ngăn chặn Quỹ hưu trí đầu tư vào tiền điện tử - Tiếp tục hợp pháp hoá Blockchain

Hai dự luật giống hệt nhau ở Tennessee đã được đưa ra để ngăn chặn quỹ hưu trí đầu tư vào tiền điện tử.

Theo trang web theo dõi lập pháp Legiscan, hai nỗ lực hợp pháp hóa việc sử dụng Blockchain đối với các giao dịch điện tử cũng đang được thực hiện theo cách của họ thông qua Hạ viện và Thượng viện.

House Bill 2093, được giới thiệu vào ngày 30/1/2018 bởi đại diện của đảng Cộng hòa Michael Curcio, đề xuất cấm ” sự ủy thác của bất kỳ kế hoạch đóng góp được xác định, hoặc phương tiện đầu tư có liên quan được thành lập như một khoản “bảo hiểm y tế” bởi các công ty bảo hiểm nhà nước xuất phát từ việc đầu tư vào bất kỳ đồng tiền điện tử nào. “

Một dòng khác sau đó được thêm vào dự luật, làm rõ rằng những người ủy thác không thể đầu tư vào tiền điện tử “bất kể có luật nào trái ngược lại.”

House Bill 2093 sẽ chuyển tới tiểu ban Chính sách và Tài chính vào ngày 14/3.

Senate Bill 2508 đã đã thông qua cuộc bỏ phiếu với kết quả phiếu 10-0 trong tiểu ban Chính sách và Tài chính ngày 6/3, đã được Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bill Ketron đưa ra vào ngày 1/2/2018. Senate Bill 2508 đã được đề nghị chuyển qua lịch trình của Ủy ban Thượng viện

Văn bản của Senate Bill hầu như giống hệt với house bill, và cũng có kế hoạch sửa đổi Tiêu đề 8, Chương 27, Phần 8 bằng cách thêm phần sau:

“Không có điều gì trong phần này cấm một cơ quan giáo dục địa phương tham gia vào bất kỳ Quỹ đầu tư ủy thác nào bằng lương hưu.”

Hợp pháp quá Blockchain

Cùng với các dự luật cấm quỹ hưu trí đầu tư tiền điện tử, hai dự luật liên quan đến hợp pháp hóa các công nghệ Blockchain đã được thông qua thông qua cơ quan lập pháp Tennessee.

Tennessee House Bill 1507, được giới thiệu vào ngày 10/1/2018 bởi 12 đại diện của đảng Dân chủ và Cộng hòa, nhằm “công nhận pháp luật sử dụng công nghệ Blockchain và các hợp đồng thông minh trong việc tiến hành các giao dịch điện tử; bảo vệ quyền sở hữu của một số thông tin được đảm bảo bởi công nghệ Blockchain. “

Senate Bill 1662, một lần nữa giống hệt văn bản Blockchain House Bill, đã được thông qua tại Thượng viện vào ngày 8/3, số phiếu 90-0. Dự luật lưỡng đảng của Thượng viện đã được hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, Lee Harris và Jeff Yarbro giới thiệu, cùng với hai Nghị sĩ đảng Cộng hòa, Steven Dickerson và Richard Briggs.

Quy tắc tiền điện tử đã thu hút được các hoạt động lưỡng đảng vào giữa tháng 2 năm nay, đối với các nhà lập pháp ở cả hai phe đảng, gần đây đã thấy cần phải có quy định sau khi mối quan tâm về tiền điện tử ngày càng tăng trên toàn nước Mỹ.

Nguồn Cointelegraph

Đăng nhập email để cập nhật thông tin độc quyền.